Ang Bibliya (66 books) ay nahahati sa dalawang bahagi: Lumang Tipan (39 books) at Bagong Tipan (27 books).

Ang Old Testament ay nahahati sa tatlong bahagi:

• Mga Aklat ng Historia
Mga Simulain (Genesis)
Ang Hinirang na Bayan ng Diyos (Exodus, Leviticus)
Tungo sa Pangakong Lupain (Numbers, Deuteronomy)
Pagsakop ng Pangakong Lupain (Joshua, Judges, Ruth)
Ang Nagkakaisa at Ang Nahating Kaharian (1,2Samuel, 1,2Kings, 1,2Chronicles)
Ang Panahon ng Deportasyon (Ezra, Nehemiah, Esther)

• Mga Aklat ng Karunungan (Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon)

• Mga Aklat ng Mga Propeta (Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah,Jonah, Micah, Nahum, Habbakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi)

Ang New Testament naman ay nahahati sa apat na bahagi:

• Gospels (Matthew, Mark, Luke, John)

• Ang Paglaganap ng Ebanghelyo (Acts)

• Mga Sulat (Romans, 1,2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1,2 Thessalonians, 1,2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1,2 Peter, 1,2,3 John, Jude)

• Revelation

Advertisements