Malungkot at madilim ang aking mundo.
Hapdi ng damdamin ang laging dama ko.
Bagama’t batid gawa ay di mabuti,
Tangkaing pilit, di kaya ng sarili.

Alak at sugal, aking naging libangan.
Di na maharap, paklang katotohanan.
Sino ang iibig sa isang tulad ko,
Sino ang baliw na sasabak sa gulo?

Sumandaling lunas at kaligayahan
S’yang hanap ko sa mga kalalakihan.
Sino ang bulag at kulang sa talino
Papasok sa dilim at gusot kong mundo?

Tinig Niya’y narinig luhaang kalul’wa;
Di na mahalaga anuman ang sala.
Mahal ka ng Diyos, ang mungkahi sa akin.
Ako’y naparito, dalangin mo’y dinggin.

Siya ay si Jesus taga Nazareno.
Siya ay si Jesus, ilaw ng buhay ko.
Ang tanging dalangin ko para sa iyo
Puso’y ihandog kay Jesus ngayong Pasko

Bigay N’ya sa aki’y panibagong buhay.
Kalakip pa nito’y kasiglahang taglay.
Di na ako alipin ng kadiliman.
Kasiyahan ng Dios ang aking nakamtan.

Siya ay si Jesus taga Nazareno.
Siya ay si Jesus, ilaw sa buhay ko.
Ang tanging dalangin ko para sa iyo
Puso’y ihandog kay Jesus ngayong Pasko

Hindi mahalaga, ‘yong pagkakasala
Walang hanggang buhay, sa iyo’y alay N‘ya.
Ang pag-ibig ng Dios ay sumasa iyo.
Tanggapin si Cristo, tibok ng puso mo.

Siya ay si Jesus taga Nazareno.
Ligaya sa buhay nawa ay kamtan mo.
Ang tanging dalangin ko para sa iyo
Puso’y ihandog kay Jesus ngayong Pasko.

Advertisements