Sa bahaging ito ng Banal na Kasulatan, matutunghayanan natin ang pagdami ng dalawang lahi: ang lahi ni Cain at ang lahi ni Seth.

Bago namatay ang palaboy na si Cain, nakapagtatag siya ng isang siyudad (4:17). Pansinin natin na ang lahi ni Cain ang nagsimula ng pagpaparami ng alagang hayop. Sila ay mga musicians at toolmakers. Hindi mahirap unawain na ang siyudad ni Cain ay naging progresibo dahil sa angking kakayahan ng mga mamamayan dito. Sa bahaging ito ng Bibliya binigyang pansin ang violence na patuloy na lalaganap dito sa Cain City (4:23-24).

Samantala, ang binigyang pansin ng Bibliya ukol sa lahi ni Seth ay ang kanilang pagiging mga unang tunay na mananampalataya (4:26), ang kanilang mahabang buhay at ang kanilang patuloy na pagsasaka ng lupa kahit may kahirapan ito (5:29). Ang lahing ito ni Seth ang may pakikipag-ugnay sa Panginoong Diyos.

Sa simula pa lamang, mayroon nang pinupunto ang Bibliya patungkol sa dalawang clase ng pamumuhay (lifestyle) magkakaroon dito sa mundo: angurban dwelling at rural living. Dito sa Pilipinas, ikaw ay taga-Maynila o Promdi. Sa America, ikaw ay city o country. Mababa ang tingin ng mga taga-siyudad sa mga taga-probinsya. Ang siyudad ay progressive, ang probinsya ay backward. Nasa siyudad ang trabaho, ang mga malls, ang Jolibee at McDo, ang mga disco at KTV. Sa siyudad, good time. Sa probinsya, gutom. In short, kung gusto mo ng pera, pumunta ka sa Metro Manila.

Totoo naman na ang pera ay nasa Metro Manila. Sa katunayan ang pera ang diyos sa siyudad na ito. Ang pera ang nagpapatakbo ng buhay dito. Ginagawa ang lahat ng paraan upang ito ay makamtan. Kailangan ang pera para ka sumaya. Ito ang paniniwala ng marami. Ang desisyon ng tao dito ay nakasalalay sa dami ng pera. Subalit sa ating panahon ngayon, ang pera ay nasa mga siyudad ng ibang bansa kaya doon ang puntahan ng mga Pilipino. Bakit? Dahil kailangan ang pera para ka sumaya.

Ang lahi ni Cain ang nagsimula ng city dwelling. Ang lahi ni Seth ang nagpatuloy ng country living. Nagsusumiksik ang mga tao sa siyudad kung saan naghahari ang pera. Subalit dapat nating pakatandaan na kung saan naghahari ang pera, naroroon din ang kasalanan, kamunduhan at kademonyohan.

Ang tanong ay ito:  Kailan pa kaya matututuhan ng mga Pinoy na ang tunay na kasiyahan ay kakabit ng pananampalataya sa tunay na Diyos at paglilingkod sa Kanya; at ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pagbubungkal ng lupa?

Saan mo gustong tumira? Sa condo sa siyudad o sa kubo sa probinsya?

Advertisements